Montag - Freitag     08:00 - 12:00 / 13:30 - 18:30

Samstag     08:00 - 15:00